Δελτίο τύπου διοργανωτών

ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΧΡΟΝΟΙ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ
Video και συνεντεύξεις απο τον αγώνα : http://www.arcadiavoice.gr/arcadia/

www.sdiathens.gr

Γράφει ο Παύλος


picasaweb.google.com/1026960837411041270...v1sRgCNXp7fjK1frIBQ#

picasaweb.google.com/1026960837411041270...v1sRgCLbRvfTAq_PqTA#

picasaweb.google.com/1026960837411041270...v1sRgCILsvpz2p6TFfQ#

picasaweb.google.com/1026960837411041270...1sRgCPLNvr294Yjq3gE#

picasaweb.google.com/1026960837411041270...v1sRgCPnfrdfUlcDRKQ#