Δήλωση καλής υγείας για συμμετοχή στους ΑΡΚΑΔΕΣ ΠΟΙΜΕΝΕΣ
 
 
 
 
 
Διάβασα και υπογράφω τα παρακάτω 
 
 
π.χ. αλεργίες ..
Πατήστε στο πεδίο "αποστολή" για οριστικοποίηση