ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ "ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΙΑ" ΖΑΤΟΥΝΑ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ
ΑΓΩΝΑΣ ΒΟΥΝΟΥ "ΑΡΚΑΔΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ" ΧΑΡΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 20 ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΒΟΥΝΟΥ "ΑΡΚΑΔΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ" ΧΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 11,5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ