ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ "ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΙΑ" ΖΑΤΟΥΝΑ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ 24, ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ
ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΒΟΥΝΟΥ  "ΑΡΚΑΔΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ" 20 ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΒΟΥΝΟΥ  "ΑΡΚΑΔΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ" 10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

Δ=

Διαδρομή 21 χιλιομέτρων