Ο κόσμος προοδεύει όταν αγωνίζεται για το δικαίωμα των απογόνων του να ζήσουν σε ένα καλλίτερο κόσμο ..!!

(Pedro Olalla)

Ακόμη:


Η Sibilla en Arcadia

"Σεισάχθεια"

"ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ"