Ποτέ μην υπολογίζεις το ύψος ενός βουνού μέχρι να φτάσεις στην κορυφή. Τότε θα δεις πόσο χαμηλό ήταν.
Never measure the height of a mountain until you have reached the top. Then you will see how low it was.

Dag Hammarskjold (1905-1961), Swedish diplomat, the second Secretary-General of the United Nations.