Για να είσαι ηγέτης, πρέπει να κάνεις τους ανθρώπους να θέλουν να σε ακολουθούν,
και κανείς δεν θέλει να ακολουθεί κάποιον που δεν ξέρει που πάει.

Joseph William Namath (1943- ), Παίκτης Αμερικανικού Ποδοσφαίρου,μέλος του "Hall of Fame" από το 1985

To be a leader, you have to make people want to follow you, and nobody wants to
follow someone who doesn't know where he is going.