Στις μέρες μας, ένας άνθρωπος που λέει ότι ένα πράγμα δεν μπορεί να γίνει, τείνει πάρα πολύ να διακόπτεται από κάποιον ηλίθιο που το πραγμτοποιεί !

Elbert Hubbard (1856-1915), Αμερικανός συγγραφέας, εκδότης, καλλιτέχνης και φιλόσοφος, γνωστός για το δοκίμιό του "A Message to Garcia".

In these days, a man who says a thing cannot be done, is quite apt to be interrupted by some idiot doing it !