Εάν δεν χαράξεις το δικό σου σχέδιο ζωής, οι πιθανότητες είναι ότι θα βρεθείς στο σχέδιο κάποιου άλλου. Και μάντεψε τι έχουν σχεδιάσει για σένα : όχι πολλά !

John Rohn (1930-2009), Αμερικανός επιχειρηματίας, συγγραφέας και ομιλητής υποκίνησης.

If you don't design your own life plan, chances are you'll fall into someone else's plan. And guess what they have planned for you? Not much !