Θάρρος σημαίνει να φοβάσαι, αλλά να προχωράς έτσι κι αλλιώς.
Courage is to be scared, but to keep moving anyway.

Dan Rather(1931- ), Αμερικανός Δημοσιογράφος και κεντρικός παρουσιαστής ειδήσεων