Δεν μετρώ την επιτυχία κάποιου από το πόσο ψηλά σκαρφαλώνει, αλλά από το πόσο αναπηδά όταν χτυπήσει στον πάτο.
I don't measure a man's success by how high he climbs, but how he bounces when he hits bottom.

General George S. Patton (1885-1945), Αμερικανός αξιωματικός, Στρατηγός του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου.