Η καρτερικότητα είναι σημαντικό στοιχείο της επιτυχίας - αν απλώς χτυπάς για αρκετό χρόνο και φωνάζεις αρκετά δυνατά στην εξωπόρτα, να είσαι σίγουρος ότι θα ξυπνήσεις κάποιον.

Pereverance is a great element of success; if you only knok long enough and loud enough at the gate, you are sure to wake up somebody.

Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882), Αμερικανός παιδαγωγός και ποιητής.