Δεν υπάρχουν κατακτήσεις χωρίς προσπάθεια, κόπο στέρηση !