Εάν έχεις το χρόνο να κλαψουρίζεις και να παραπονιέσαι για κάτι, τότε έχεις και το χρόνο να κάνεις κάτι γι' αυτό.

If you have time to whine and complain about something, then you have the time to do something about it.

Antony J. D' Angelo, founder of "Time EmPowerment System".