Δεν είναι ότι είμαι τόσο έξυπνος -απλά επιμένω στα προβλήματα περισσότερο χρόνο.

It's not I am so smart; it's just that I stay with problems longer.


Τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε δεν μπορούν να λυθούν στο ίδιο επίπεδο σκέψης που βρισκόμασταν όταν τα δημιουργήσαμε.

"The significant problems we face cannot be solved at the same level of thinking we were when we created them".


Παραλογισμός είναι  να κάνεις το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά και να περιμένεις διαφορετικά αποτελέσματα.

Insanity means doing the same thing over and over again and expecting different results.

 

Albert Einstein (1879-1955), German theoretical physicist, Nobel Prize in Physics 1921

Albert Einstein (1879-1955), Γερμανός Φυσικός, Βραβείο Νόμπελ 1921