Αν μπορείς να βρεις ένα μονοπάτι χωρίς εμπόδια, πιθανότατα δεν οδηγεί πουθενά.

Frank A. Clark (1911-1991),Αμερικανός συγγραφέας και ευθυμογράφος.