Όλοι γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε ! εκέινο που δεν γνωρίζουμε είναι πως θα επανεκλεγούμε αν το κάνουμε..!  (Γνωστό και ως κατάρα του Γιούνκερ)

Ζαν Κλώντ Γιούνκερ (προθυπουργός του Λουξεμβούργου για μια 15ετία, πρόεδρος του Eurogroup και ένας απο τους αρχιτέκτονες της συνθήκης του Μάαστριχτ)