Όταν κάνεις ένα λάθος, υπάρχουν μόνο τρία πράγματα που πρέπει να κάνεις γι' αυτό: παραδέξου το, μάθε από αυτό και μην το επαναλάβεις.

When you make a mistake, there are only three things you should ever do about it: admit it, learn from it, and do not repeat it.

Paul William " Αρκούδος Bryant (1913 - 1983), Προπονητής Κολλεγίων Αμερικάνικου ποδοσφαίρου